HC-NS

IT

Thu Mua

Kỹ Thuật - Bảo Trì

Quản Lí Vận Hành

Marketing

Kế Toán

Liên Hệ:

KHỐI VĂN PHÒNG

Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Các vị trí tuyển dụng:

Nhân sự bộ phận hiện tại đã đủ rồi...

Hệ Thống Phòng Khám 315 Cần Tuyển Giám Đốc Y Khoa Nhi Đồng/Phụ Sản 315 Khu Vực Tây Nam Bộ làm việc tại Cần Thơ
🌍Yêu Cầu:
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ, Bác sĩ, CK1, CK2.. Nhi/Sản Khoa
- Ưu tiên ứng viên có khả năng vượt trội về tổ chức, quản lí..
- Ứng viên đang công tác làm việc tại các Trường ĐH Y Dược/Bệnh viện Nhi Đồng/Phụ Sản lớn tại Hồ Chí Minh, Cần Thơ,.....
- Có tinh thần trách nhiệm, tích cực, cầu tiến
- Địa điểm làm việc : Khu vực Tây Nam Bộ
- Hình thức làm việc: Parttime
🥰Quyền Lợi:
- Môi trường năng động thân thiện
- Các chính sách về ngày lễ, bảo hiểm... theo quy định của luật lao động
- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận khi phỏng vấn
🎯Nộp Hồ Sơ Tại:
- 207B Hoàng Văn Thụ, P.8, Quận Phú Nhuận, Tp HCM
- Email: hr315.miennam@315healthcare.com
- ĐT: 0908 476 315

Ứng Tuyển Ngay

Nhân Viên

Ứng Tuyển Ngay

Hệ Thống Phòng Khám 315 Cần Tuyển Giám Đốc Y Khoa Nhi Đồng/Phụ Sản 315 Khu Vực Tây Nam Bộ làm việc tại Cần Thơ
🌍Yêu Cầu:
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ, Bác sĩ, CK1, CK2.. Nhi/Sản Khoa
- Ưu tiên ứng viên có khả năng vượt trội về tổ chức, quản lí..
- Ứng viên đang công tác làm việc tại các Trường ĐH Y Dược/Bệnh viện Nhi Đồng/Phụ Sản lớn tại Hồ Chí Minh, Cần Thơ,.....
- Có tinh thần trách nhiệm, tích cực, cầu tiến
- Địa điểm làm việc : Khu vực Tây Nam Bộ
- Hình thức làm việc: Parttime
🥰Quyền Lợi:
- Môi trường năng động thân thiện
- Các chính sách về ngày lễ, bảo hiểm... theo quy định của luật lao động
- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận khi phỏng vấn
🎯Nộp Hồ Sơ Tại:
- 207B Hoàng Văn Thụ, P.8, Quận Phú Nhuận, Tp HCM
- Email: hr315.miennam@315healthcare.com
- ĐT: 0908 476 315
Chuyên Viên

Phòng Kỹ Thuật - Bảo Trì

Các vị trí tuyển dụng:

Nhân sự bộ phận hiện tại đã đủ rồi...

Hệ Thống Phòng Khám 315 Cần Tuyển Giám Đốc Y Khoa Nhi Đồng/Phụ Sản 315 Khu Vực Tây Nam Bộ làm việc tại Cần Thơ
🌍Yêu Cầu:
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ, Bác sĩ, CK1, CK2.. Nhi/Sản Khoa
- Ưu tiên ứng viên có khả năng vượt trội về tổ chức, quản lí..
- Ứng viên đang công tác làm việc tại các Trường ĐH Y Dược/Bệnh viện Nhi Đồng/Phụ Sản lớn tại Hồ Chí Minh, Cần Thơ,.....
- Có tinh thần trách nhiệm, tích cực, cầu tiến
- Địa điểm làm việc : Khu vực Tây Nam Bộ
- Hình thức làm việc: Parttime
🥰Quyền Lợi:
- Môi trường năng động thân thiện
- Các chính sách về ngày lễ, bảo hiểm... theo quy định của luật lao động
- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận khi phỏng vấn
🎯Nộp Hồ Sơ Tại:
- 207B Hoàng Văn Thụ, P.8, Quận Phú Nhuận, Tp HCM
- Email: hr315.miennam@315healthcare.com
- ĐT: 0908 476 315

Ứng Tuyển Ngay

Nhân Viên
Hệ Thống Phòng Khám 315 Cần Tuyển Giám Đốc Y Khoa Nhi Đồng/Phụ Sản 315 Khu Vực Tây Nam Bộ làm việc tại Cần Thơ
🌍Yêu Cầu:
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ, Bác sĩ, CK1, CK2.. Nhi/Sản Khoa
- Ưu tiên ứng viên có khả năng vượt trội về tổ chức, quản lí..
- Ứng viên đang công tác làm việc tại các Trường ĐH Y Dược/Bệnh viện Nhi Đồng/Phụ Sản lớn tại Hồ Chí Minh, Cần Thơ,.....
- Có tinh thần trách nhiệm, tích cực, cầu tiến
- Địa điểm làm việc : Khu vực Tây Nam Bộ
- Hình thức làm việc: Parttime
🥰Quyền Lợi:
- Môi trường năng động thân thiện
- Các chính sách về ngày lễ, bảo hiểm... theo quy định của luật lao động
- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận khi phỏng vấn
🎯Nộp Hồ Sơ Tại:
- 207B Hoàng Văn Thụ, P.8, Quận Phú Nhuận, Tp HCM
- Email: hr315.miennam@315healthcare.com
- ĐT: 0908 476 315

Ứng Tuyển Ngay

Chuyên Viên

Phòng Kế Toán

Các vị trí tuyển dụng:

Nhân sự bộ phận hiện tại đã đủ rồi...

Hệ Thống Phòng Khám 315 Cần Tuyển Giám Đốc Y Khoa Nhi Đồng/Phụ Sản 315 Khu Vực Tây Nam Bộ làm việc tại Cần Thơ
🌍Yêu Cầu:
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ, Bác sĩ, CK1, CK2.. Nhi/Sản Khoa
- Ưu tiên ứng viên có khả năng vượt trội về tổ chức, quản lí..
- Ứng viên đang công tác làm việc tại các Trường ĐH Y Dược/Bệnh viện Nhi Đồng/Phụ Sản lớn tại Hồ Chí Minh, Cần Thơ,.....
- Có tinh thần trách nhiệm, tích cực, cầu tiến
- Địa điểm làm việc : Khu vực Tây Nam Bộ
- Hình thức làm việc: Parttime
🥰Quyền Lợi:
- Môi trường năng động thân thiện
- Các chính sách về ngày lễ, bảo hiểm... theo quy định của luật lao động
- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận khi phỏng vấn
🎯Nộp Hồ Sơ Tại:
- 207B Hoàng Văn Thụ, P.8, Quận Phú Nhuận, Tp HCM
- Email: hr315.miennam@315healthcare.com
- ĐT: 0908 476 315

Ứng Tuyển Ngay

Nhân Viên

Ứng Tuyển Ngay

Hệ Thống Phòng Khám 315 Cần Tuyển Giám Đốc Y Khoa Nhi Đồng/Phụ Sản 315 Khu Vực Tây Nam Bộ làm việc tại Cần Thơ
🌍Yêu Cầu:
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ, Bác sĩ, CK1, CK2.. Nhi/Sản Khoa
- Ưu tiên ứng viên có khả năng vượt trội về tổ chức, quản lí..
- Ứng viên đang công tác làm việc tại các Trường ĐH Y Dược/Bệnh viện Nhi Đồng/Phụ Sản lớn tại Hồ Chí Minh, Cần Thơ,.....
- Có tinh thần trách nhiệm, tích cực, cầu tiến
- Địa điểm làm việc : Khu vực Tây Nam Bộ
- Hình thức làm việc: Parttime
🥰Quyền Lợi:
- Môi trường năng động thân thiện
- Các chính sách về ngày lễ, bảo hiểm... theo quy định của luật lao động
- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận khi phỏng vấn
🎯Nộp Hồ Sơ Tại:
- 207B Hoàng Văn Thụ, P.8, Quận Phú Nhuận, Tp HCM
- Email: hr315.miennam@315healthcare.com
- ĐT: 0908 476 315
Chuyên Viên

Phòng IT

Các vị trí tuyển dụng:

Nhân sự bộ phận hiện tại đã đủ rồi...

Hệ Thống Phòng Khám 315 Cần Tuyển Giám Đốc Y Khoa Nhi Đồng/Phụ Sản 315 Khu Vực Tây Nam Bộ làm việc tại Cần Thơ
🌍Yêu Cầu:
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ, Bác sĩ, CK1, CK2.. Nhi/Sản Khoa
- Ưu tiên ứng viên có khả năng vượt trội về tổ chức, quản lí..
- Ứng viên đang công tác làm việc tại các Trường ĐH Y Dược/Bệnh viện Nhi Đồng/Phụ Sản lớn tại Hồ Chí Minh, Cần Thơ,.....
- Có tinh thần trách nhiệm, tích cực, cầu tiến
- Địa điểm làm việc : Khu vực Tây Nam Bộ
- Hình thức làm việc: Parttime
🥰Quyền Lợi:
- Môi trường năng động thân thiện
- Các chính sách về ngày lễ, bảo hiểm... theo quy định của luật lao động
- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận khi phỏng vấn
🎯Nộp Hồ Sơ Tại:
- 207B Hoàng Văn Thụ, P.8, Quận Phú Nhuận, Tp HCM
- Email: hr315.miennam@315healthcare.com
- ĐT: 0908 476 315

Ứng Tuyển Ngay

Nhân Viên
Hệ Thống Phòng Khám 315 Cần Tuyển Giám Đốc Y Khoa Nhi Đồng/Phụ Sản 315 Khu Vực Tây Nam Bộ làm việc tại Cần Thơ
🌍Yêu Cầu:
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ, Bác sĩ, CK1, CK2.. Nhi/Sản Khoa
- Ưu tiên ứng viên có khả năng vượt trội về tổ chức, quản lí..
- Ứng viên đang công tác làm việc tại các Trường ĐH Y Dược/Bệnh viện Nhi Đồng/Phụ Sản lớn tại Hồ Chí Minh, Cần Thơ,.....
- Có tinh thần trách nhiệm, tích cực, cầu tiến
- Địa điểm làm việc : Khu vực Tây Nam Bộ
- Hình thức làm việc: Parttime
🥰Quyền Lợi:
- Môi trường năng động thân thiện
- Các chính sách về ngày lễ, bảo hiểm... theo quy định của luật lao động
- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận khi phỏng vấn
🎯Nộp Hồ Sơ Tại:
- 207B Hoàng Văn Thụ, P.8, Quận Phú Nhuận, Tp HCM
- Email: hr315.miennam@315healthcare.com
- ĐT: 0908 476 315

Ứng Tuyển Ngay

Chuyên Viên

Phòng Thu Mua

Các vị trí tuyển dụng:

Nhân sự bộ phận hiện tại đã đủ rồi...

Hệ Thống Phòng Khám 315 Cần Tuyển Giám Đốc Y Khoa Nhi Đồng/Phụ Sản 315 Khu Vực Tây Nam Bộ làm việc tại Cần Thơ
🌍Yêu Cầu:
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ, Bác sĩ, CK1, CK2.. Nhi/Sản Khoa
- Ưu tiên ứng viên có khả năng vượt trội về tổ chức, quản lí..
- Ứng viên đang công tác làm việc tại các Trường ĐH Y Dược/Bệnh viện Nhi Đồng/Phụ Sản lớn tại Hồ Chí Minh, Cần Thơ,.....
- Có tinh thần trách nhiệm, tích cực, cầu tiến
- Địa điểm làm việc : Khu vực Tây Nam Bộ
- Hình thức làm việc: Parttime
🥰Quyền Lợi:
- Môi trường năng động thân thiện
- Các chính sách về ngày lễ, bảo hiểm... theo quy định của luật lao động
- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận khi phỏng vấn
🎯Nộp Hồ Sơ Tại:
- 207B Hoàng Văn Thụ, P.8, Quận Phú Nhuận, Tp HCM
- Email: hr315.miennam@315healthcare.com
- ĐT: 0908 476 315

Ứng Tuyển Ngay

Nhân Viên

Ứng Tuyển Ngay

Hệ Thống Phòng Khám 315 Cần Tuyển Giám Đốc Y Khoa Nhi Đồng/Phụ Sản 315 Khu Vực Tây Nam Bộ làm việc tại Cần Thơ
🌍Yêu Cầu:
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ, Bác sĩ, CK1, CK2.. Nhi/Sản Khoa
- Ưu tiên ứng viên có khả năng vượt trội về tổ chức, quản lí..
- Ứng viên đang công tác làm việc tại các Trường ĐH Y Dược/Bệnh viện Nhi Đồng/Phụ Sản lớn tại Hồ Chí Minh, Cần Thơ,.....
- Có tinh thần trách nhiệm, tích cực, cầu tiến
- Địa điểm làm việc : Khu vực Tây Nam Bộ
- Hình thức làm việc: Parttime
🥰Quyền Lợi:
- Môi trường năng động thân thiện
- Các chính sách về ngày lễ, bảo hiểm... theo quy định của luật lao động
- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận khi phỏng vấn
🎯Nộp Hồ Sơ Tại:
- 207B Hoàng Văn Thụ, P.8, Quận Phú Nhuận, Tp HCM
- Email: hr315.miennam@315healthcare.com
- ĐT: 0908 476 315
Chuyên Viên

Phòng Quản Lí Vận Hành

Các vị trí tuyển dụng:

Nhân sự bộ phận hiện tại đã đủ rồi...

Hệ Thống Phòng Khám 315 Cần Tuyển Giám Đốc Y Khoa Nhi Đồng/Phụ Sản 315 Khu Vực Tây Nam Bộ làm việc tại Cần Thơ
🌍Yêu Cầu:
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ, Bác sĩ, CK1, CK2.. Nhi/Sản Khoa
- Ưu tiên ứng viên có khả năng vượt trội về tổ chức, quản lí..
- Ứng viên đang công tác làm việc tại các Trường ĐH Y Dược/Bệnh viện Nhi Đồng/Phụ Sản lớn tại Hồ Chí Minh, Cần Thơ,.....
- Có tinh thần trách nhiệm, tích cực, cầu tiến
- Địa điểm làm việc : Khu vực Tây Nam Bộ
- Hình thức làm việc: Parttime
🥰Quyền Lợi:
- Môi trường năng động thân thiện
- Các chính sách về ngày lễ, bảo hiểm... theo quy định của luật lao động
- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận khi phỏng vấn
🎯Nộp Hồ Sơ Tại:
- 207B Hoàng Văn Thụ, P.8, Quận Phú Nhuận, Tp HCM
- Email: hr315.miennam@315healthcare.com
- ĐT: 0908 476 315

Ứng Tuyển Ngay

Nhân Viên
Hệ Thống Phòng Khám 315 Cần Tuyển Giám Đốc Y Khoa Nhi Đồng/Phụ Sản 315 Khu Vực Tây Nam Bộ làm việc tại Cần Thơ
🌍Yêu Cầu:
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ, Bác sĩ, CK1, CK2.. Nhi/Sản Khoa
- Ưu tiên ứng viên có khả năng vượt trội về tổ chức, quản lí..
- Ứng viên đang công tác làm việc tại các Trường ĐH Y Dược/Bệnh viện Nhi Đồng/Phụ Sản lớn tại Hồ Chí Minh, Cần Thơ,.....
- Có tinh thần trách nhiệm, tích cực, cầu tiến
- Địa điểm làm việc : Khu vực Tây Nam Bộ
- Hình thức làm việc: Parttime
🥰Quyền Lợi:
- Môi trường năng động thân thiện
- Các chính sách về ngày lễ, bảo hiểm... theo quy định của luật lao động
- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận khi phỏng vấn
🎯Nộp Hồ Sơ Tại:
- 207B Hoàng Văn Thụ, P.8, Quận Phú Nhuận, Tp HCM
- Email: hr315.miennam@315healthcare.com
- ĐT: 0908 476 315

Ứng Tuyển Ngay

Chuyên Viên

Phòng Marketing

Các vị trí tuyển dụng:

Nhân sự bộ phận hiện tại đã đủ rồi...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Quay phim, Dựng và chỉnh sửa hậu kỳ các dạng video clip truyền thông, quảng cáo về sản phẩm dịch vụ đăng trên các nền tảng Facebook, Youtube, Google, Tiktok,...
Thiết kế hình ảnh, nội dung, hiệu ứng cho video.
Thiết kế hình ảnh fanpage, website, voucher, member card, catalog, standee,...
Phối hợp với team thảo luận nội dung kịch bản, ý tưởng cho video.
Tư vấn về các yếu tố nghệ thuật, kỹ xảo phục vụ việc phát triển nội dung.
Quay/chụp cho các sự kiện của công ty
Quản lý kho hình ảnh, video trong hệ thống của công ty.
Quản lý máy ảnh, trang thiết bị phục vụ quay phim/chụp ảnh của công ty.
Thực hiện các công việc liên quan, hỗ trợ khác khi cần thiết.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương
Sử dụng thành tạo Adobe Premiere, After Effect, Adobe Photoshop, Illustrator
Có kinh nghiệm setup quay, dựng, sáng tạo video marketing sản phẩm dịch vụ.
Tư duy và thẩm mỹ tốt. Nhanh nhạy nắm bắt các xu hướng video thịnh hành.
Năng động, nhanh nhẹn, sáng tạo, ham học hỏi, đảm bảo deadline.
Có laptop riêng
QUYỀN LỢI
Lương: Thoả thuận tuỳ theo năng lực (trên 10 triệu)
BHXH, Ngày nghỉ, lương tháng 13, chế độ theo quy định Nhà nước.
Ngày làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (8:00 đến 17h), sáng thứ 7 (8:00 đến 12h)
Ứng tuyển: gửi cv với tiêu đề HỌ TÊN_VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN về gmail: hr@ivyhealthvn.com hoặc zalo: 0898792190

Ứng Tuyển Ngay

EDITOR & DESIGNER
Mô tả công việc
- Lên kế hoạch và thực hiện các campaign / chương trình khuyến mãi theo Tháng / Quý.
- Sáng tạo & phát triển nội dung cho từng chương trình Marketing
- Nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh để xây dựng chiến dịch, chiến lược marketing phù hợp
- Theo dõi, đánh giá, đo lường hiệu quả các hoạt động marketing và thực hiện các phân tích, báo cáo từng chiến dịch
- Thực hiện công việc đúng chuyên môn theo yêu cầu của quản lý.
Yêu cầu
Kinh nghiệm: ít nhất 01 năm kinh nghiệm,Độ tuổi: 22 - 27 Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing
Có thể triển khai brief của cấp trên;
Tự giác làm việc, có ý thức tuân thủ quy trình;
Cẩn thận, trung thực và có tinh thần cầu thị khi làm việc;
Ngoại ngữ tốt là một điểm cộng.
Trình độ: Đại học
Anh ngữ: Tốt
Tin học: Tin học văn phòng
Chuyên môn: Được đào tạo về các lĩnh vực liên quan đến truyền thông, marketing hoặc các chuyên ngành liên quan
Yêu cầu khác:
• Có kỹ năng viết kịch bản tốt, dùng từ linh hoạt, đúng ngữ pháp
• Có kinh nghiệm trong việc tạo nội dung trên mạng xã hội (Có sản phẩm cụ thể)
• Ngôn ngữ phong phú, tư duy sáng tạo và nhanh nhạy
• Quản lý tốt timeline, deadline, trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm, phối hợp với các team khác để sản xuất
Làm việc tại: 207B Hoàng Văn Thụ, P.8, Phú Nhuận
Giờ làm việc: Giờ hành chính
Chính sách lương thưởng: Thoả thuận
Quyền lợi:
Lương: Thoả thuận tuỳ theo năng lực (trên 8 triệu)
BHXH, Ngày nghỉ, lương tháng 13, chế độ theo quy định Nhà nước.
Ngày làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (8:00 đến 17h), sáng thứ 7 (8:00 đến 12h)
Ứng tuyển: gửi cv với tiêu đề HỌ TÊN_VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN về gmail: hr@ivyhealthvn.com

Ứng Tuyển Ngay

CHUYÊN VIÊN MARKETING
Mô tả công việc
- Sáng tạo nội dung, lên ý tưởng về ảnh và video trên các nền tảng mạng xã hội, bao gồm TikTok, Facebook và Youtube.
- Viết và biên tập nội dung truyền thông phục vụ cho kế hoạch truyền thông.
- Triển khai content (chuẩn SEO), sản xuất nội dung trên nhiều định dạng.
- Cập nhật xu hướng và xây dựng, sáng tạo các loại hình content như: Landing page, Social Content, Kịch bản Clip
- Hỗ trợ lên ý tưởng và lập kế hoạch, xây dựng chiến lược Marketing.
- Theo dõi các đầu kênh, nghiên cứu chuyên sâu nội dung video phục vụ quá trình lên ý tưởng, sáng tạo nội dung video.
- Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.
Thực hiện công việc đúng chuyên môn theo yêu cầu của quản lý.
Yêu cầu
Độ tuổi: 22 - 27 Giới tính: Nữ
Trình độ: Đại học (Ngành truyền thông, báo chí)
Anh ngữ: Tốt
Tin học: Tin học văn phòng
Chuyên môn: Được đào tạo về các lĩnh vực liên quan đến truyền thông, báo chí
Kinh nghiệm: ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Content Creator, Content Writer...
Yêu cầu khác:
• Có kỹ năng viết kịch bản tốt, dùng từ linh hoạt, đúng ngữ pháp
• Có kinh nghiệm trong việc tạo nội dung trên mạng xã hội (Có sản phẩm cụ thể)
• Ngôn ngữ phong phú, tư duy sáng tạo và nhanh nhạy
• Quản lý tốt timeline, deadline, trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm, phối hợp với các team khác để sản xuất
Làm việc tại: 207B Hoàng Văn Thụ, P.8, Phú Nhuận
Giờ làm việc: Giờ hành chính
Chính sách lương thưởng: Thoả thuận
Quyền lợi:
Lương: Thoả thuận tuỳ theo năng lực (trên 8 triệu)
BHXH, Ngày nghỉ, lương tháng 13, chế độ theo quy định Nhà nước.
Ngày làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (8:00 đến 17h), sáng thứ 7 (8:00 đến 12h)
Ứng tuyển: gửi cv với tiêu đề HỌ TÊN_VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN về gmail: hr@ivyhealthvn.com hoặc zalo: 0898792190

Ứng Tuyển Ngay

CONTENT CREATOR

thành công!

Đăng ký

BẠN VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VÀO MẪU SAU

Gửi Ngay